Reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, jej dĺžka je 24 mesiacov v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov, v prípade podnikateľov s platným IČO sa riadime Obchodným zákonníkom, záručná doba je 12 mesiacov.

Ako postupovať pri reklamácii produktov:

1.Vyplňte Reklamačný protokol. Na stiahnutie TU
2. Pošlite reklamovaný produkt spolu s Reklamačným protokolom na nižšie uvedenú adresu.
3. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia.
4. V prípade uznanej reklamácie bude poškodený tovar opravený alebo vymenený za iný (plnohodnotný).

Tovar zasielajte na adresu:

gaming.sk, s.r.o

Bavlnárska 314/8

911 05 Trenčín

Pridaj komentár